(U)089 – Munnharpen (Gjest – Thomas Alexander Skog)

(U)089 – Munnharpen (Gjest – Thomas Alexander Skog)
Munnharpen – Et så enkelt lite instrument med så mange begrensninger, har også et enormt potensiale. Det å velge noe gir deg retning. Rammer gir oss et godt utgangspunkt. Thomas er med i Sjamanistisk Forbund, og jobber hos Funksjonellmedisinsk Institutt. Han har gode perspektiver på både musikkinstrumenter, naturen, og det å komme i kontakt med ...