(U)137 – Global Oppvåkning 2020

Verden er i ferd med å gå gjennom en masseoppvåking, eller det man på engelsk kaller for en «ascension». Hva betyr det egentlig for oss, både som individer og som samfunn?

At vi skal inn i noe nytt, og at det gamle skal dø, kan jo høres negativt ut. Som om vi mister noe. Men Øystein og Ulf har funnet ut at dette slettes ikke er tilfelle, og at det er på tide å gi slipp på det gamle, og ønske en ny verden velkommen.