(U)135 – Infisert av frykt

(U)135 – Infisert av frykt

Frykt skyller over oss som en flodbølge, og det gjelder å holde balansen. Corona-viruset føles som en stor trussel mot hele menneskeheten, og mens samfunnet stenges ned kan det være vanskelig å se lys i enden av tunnelen.

Hvem er du oppi alt dette, og hvordan kan du finne balansen i deg selv? Kanskje situasjonen vi alle står ovenfor er en del av en større oppvåkning, og en invitasjon til endring?