(U)112 – 16 personligheter (Gjest – Fred Ligaard)

(U)112 – 16 personligheter (Gjest – Fred Ligaard)

Hvem er du, og hvorfor gjør du ting slik du gjør?

Kan våre personlighetstrekk deles inn i 16 typer, og får man større innsikt i seg selv av en slik klassifisering?

Ulf lar seg teste, for å komme til bunns i seg selv, og hvem han er.

Og du kan ta testen på 16personalities.com