(U)098 – Plantemedisinen Ayahuasca

(U)098 – Plantemedisinen Ayahuasca

Ayahuasca går under definisjonen «medisinplante» i Sør-Amerika. I Norge havner den i kategorien «narkotika».

Vår gjest har jobbet med Ayahuasca og andre plantemedisiner, både i Sør-Amerika og i Norge.

Vi har en god samtale rundt de mange misforståelsene rundt denne typen medisin, og snakker om både de positive og negative aspektene rundt den økende interessen for Ayahuasca.